foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ikona warsztat

Konsultacje społeczne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” zaprasza mieszkańców gmin: Bircza, Fredropol, Krasiczyn, Medyka, Orły, Przemyśl, Stubno oraz Żurawica do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2021-2027.

Spotkania konsultacyjne będą przeprowadzone w celu uzyskania informacji o potrzebach i oczekiwaniach mieszkańców, co pozwoli określić kierunki wsparcia, tj. cele, przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju oraz założenia rozwoju naszego terenu.

 

Spotkania konsultacyjne skierowane są m.in. do: lokalnych liderów, przedstawicieli JST, szkół, ośrodków kultury, GOPS, KGW, OSP, stowarzyszeń, fundacji, związków wyznaniowych, lokalnych przedsiębiorców, rolników, osób bezrobotnych oraz zainteresowanych pozyskiwaniem środków w nowej perspektywie finansowej 2021-2027.