foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ikona warsztat

Spotkania konsultacyjne w ramach opracowywania LSR   na lata 2021-2027

W okresie od 26 lipca do 10 sierpnia 2022 roku Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” w ramach opracowywania LSR na lata 2021 – 2027 przeprowadziła spotkania konsultacyjne. Wzięli w nich udział przedstawiciele sektora gospodarczego, społecznego i publicznego  z Gmin: Bircza, Fredropol, Krasiczyn, Medyka, Orły, Przemyśl, Stubno oraz Żurawica.

Celem spotkań było przeprowadzenie diagnozy obszaru oraz ustalenie głównych celów, priorytetów i kierunków rozwoju obszaru działania LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” w perspektywie do  2027 roku.

 GALERIA