Ułatwienia dostępu


foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

        Zarząd Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” uprzejmie informuje o rozpoczęciu prac nad tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” na lata 2014 – 2020. Nowa strategia będzie podstawowym dokumentem określającym cele, priorytety i kierunki rozwoju obszaru działania LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” w perspektywie do 2020 roku. Zadaniem nowej LSR ma być zapewnienie odpowiedniego rozwoju lokalnego gmin należących do LGD z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnej, a także umożliwienie korzystania z funduszy europejskich w nowym okresie programowania.
W tym celu została przygotowana ankieta internetowa skierowana do mieszkańców obszaru LSR. Prosimy o jej wypełnienie, gdyż Państwa opinie jako członków lokalnej społeczności są dla nas bardzo cenne.

Aby przejść do wypełniania ankiety kliknij tutaj: ANKIETA