Ułatwienia dostępu


foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

W ramach prowadzonych konsultacji społecznych przypominamy o możliwości wypełnienia ankiety elektronicznej dotyczącej problemów i potrzeb oraz mocnych i słabych stron obszaru działania LGD.
Prosimy o włączenie się w prowadzone Konsultacje Społeczne, gdyż Państwa opinie - jako członków lokalnej społeczności - są dla nas bardzo cenne. ANKIETA