foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców obszaru LGD, w szczególności: przedstawicieli organizacji pozarządowych, lokalnych liderów, stowarzyszenia, osoby fizyczne, nieaktywne zawodowo i bezrobotne oraz przedsiębiorców do zgłaszania uwag i sugestii odnośnie projektu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 oraz załączników wynikających z regulaminu konkursu. Projekt LSR wraz z załącznikami dostępny jest do konsultacji w biurze LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” (Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl, I piętro – pokój 25) w godz. 9.00-13.00. Termin wnoszenia uwag i sugestii: do dnia 22 grudnia 2015 r.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!