foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Logowanie

Zmień język

Licznik odwiedzin

85866

Aktualna data

logotypy

WZC 03.10.2016

W związku z rozpatrzeniem protestów przez Zarząd Województwa do  naborów wniosków nr 3/2019 oraz 4/2019 Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” po konsultacji z Zarządem i Biurem zwołuje Posiedzenie Rady w celu ponownej oceny operacji złożonych w ramach w/w naborów.

Termin Posiedzenia Rady: 29 maja 2020 roku godz. 1000

Miejsce Posiedzenia Rady: Pałacyk w Medyce

Proponowany porządek Posiedzenia:

 1. dokonanie ponownej oceny wniosków w stosunku do których wniesione zostały protesty po ich pozytywnej weryfikacji przez Zarząd Województwa,
 2. wolne głosy, wnioski i zapytania.

Zapraszamy do wcześniejszego zapoznania się z materiałami dotyczącymi posiedzenia.

WZC 03.10.2016

W związku z wniesieniem przez Wnioskodawców protestów w ramach naborów wniosków nr 3/2019, 4/2019 oraz 6/2019 Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” po konsultacji z Zarządem i Biurem zwołuje Posiedzenie Rady w celu ich rozpatrzenia.

Termin Posiedzenia Rady: 13 lutego 2020 r., godz. 9.00

Miejsce Posiedzenia Rady: Starostwo Powiatowe w Przemyślu, sala nr 62

Proponowany porządek Posiedzenia:

  1. dokonanie autokontroli oceny wniosków w stosunku do których wniesione zostały protesty,

  2. wolne głosy, wnioski i zapytania.

   

  Wszystkie materiały i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia znajdują się biurze LGD. Zapraszamy do wcześniejszego zapoznania się z nimi w godzinach urzędowania biura.

   

  WZC 03.10.2016

  W związku z zakończeniem naborów wniosków nr 3/2019, 4/2019, 5/2019 oraz  6/2019 Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” po konsultacji z Zarządem i Biurem zwołuje Posiedzenie Rady w celu oceny operacji złożonych w ramach w/w naborów.

  Termin Posiedzenia Rady: 17 grudnia 2019 r., godz. 8.00

  Miejsce Posiedzenia Rady: Starostwo Powiatowe w Przemyślu, sala nr 62

  Proponowany porządek Posiedzenia:

  1. Ocena wstępna wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów nr 3/2019, 4/2019, 5/2019 oraz 6/2019.
  2. Ocena wniosków według lokalnych kryteriów.
  3. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru operacji i ustalania kwoty wsparcia, które zostały złożone w ramach w/w naborów.
  4. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

  Wszystkie materiały i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia (w tym wnioski, które będą rozpatrywane) znajdują się biurze LGD. Zapraszamy do wcześniejszego zapoznania się z nimi w godzinach urzędowania biura.

   

  WZC 03.10.2016

  W związku z zakończeniem naborów wniosków nr 1/2019 i 2/2019 Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” po konsultacji z Zarządem i Biurem zwołuje Posiedzenie Rady w celu oceny operacji złożonych w ramach w/w naborów.

  Termin Posiedzenia Rady: 8 maja 2019 r., godz. 10.00

  Miejsce Posiedzenia Rady: Starostwo Powiatowe w Przemyślu, sala nr 107

  Proponowany porządek Posiedzenia:

  1. Ocena wstępna wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów nr 1/2019 i 2/2019.
  2. Ocena wniosków według lokalnych kryteriów.
  3. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru operacji i ustalania kwoty wsparcia, które zostały złożone w ramach w/w naborów.
  4. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

  Wszystkie materialy i dokumenty związane z porzadkiem posiedzenia (w tym wnioski, które będą rozpotrywane) znadują się biurze LGD. Zapraszamy do wcześniejszego zaponania się z nimi w godzinach urzędowania biura.

   

  WZC 03.10.2016

  W związku z zakończeniem naboru wniosków nr 7/2018 Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” po konsultacji z Zarządem i Biurem zwołuje Posiedzenie Rady w celu oceny operacji złożonych w ramach w/w naboru.

  Termin Posiedzenia Rady: 27 września 2018 r., godz. 09.00

  Miejsce Posiedzenia Rady: Starostwo Powiatowe w Przemyślu, sala nr 107

  Proponowany porządek Posiedzenia:

  1. Ocena wstępna wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów nr 7/2018
  2. Ocena wniosków według lokalnych kryteriów.
  3. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru operacji i ustalania kwoty wsparcia, które zostały złożone w ramach w/w naborów.
  4. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

  Wszystkie materialy i dokumenty związane z porzadkiem posiedzenia (w tym wnioski, które będą rozpotrywane) znadują się biurze LGD. Zaparszamy do wcześniejszego zaponania się z nimi w godzinach urzędowania biura.