foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Logowanie

Zmień język

Licznik odwiedzin

62949

Aktualna data

WZC 03.10.2016

W związku z zakończeniem naborów wniosków nr 3/2019, 4/2019, 5/2019 oraz  6/2019 Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” po konsultacji z Zarządem i Biurem zwołuje Posiedzenie Rady w celu oceny operacji złożonych w ramach w/w naborów.

Termin Posiedzenia Rady: 17 grudnia 2019 r., godz. 8.00

Miejsce Posiedzenia Rady: Starostwo Powiatowe w Przemyślu, sala nr 62

Proponowany porządek Posiedzenia:

 1. Ocena wstępna wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów nr 3/2019, 4/2019, 5/2019 oraz 6/2019.
 2. Ocena wniosków według lokalnych kryteriów.
 3. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru operacji i ustalania kwoty wsparcia, które zostały złożone w ramach w/w naborów.
 4. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Wszystkie materiały i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia (w tym wnioski, które będą rozpatrywane) znajdują się biurze LGD. Zapraszamy do wcześniejszego zapoznania się z nimi w godzinach urzędowania biura.

 

WZC 03.10.2016

W związku z zakończeniem naborów wniosków nr 1/2019 i 2/2019 Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” po konsultacji z Zarządem i Biurem zwołuje Posiedzenie Rady w celu oceny operacji złożonych w ramach w/w naborów.

Termin Posiedzenia Rady: 8 maja 2019 r., godz. 10.00

Miejsce Posiedzenia Rady: Starostwo Powiatowe w Przemyślu, sala nr 107

Proponowany porządek Posiedzenia:

 1. Ocena wstępna wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów nr 1/2019 i 2/2019.
 2. Ocena wniosków według lokalnych kryteriów.
 3. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru operacji i ustalania kwoty wsparcia, które zostały złożone w ramach w/w naborów.
 4. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Wszystkie materialy i dokumenty związane z porzadkiem posiedzenia (w tym wnioski, które będą rozpotrywane) znadują się biurze LGD. Zapraszamy do wcześniejszego zaponania się z nimi w godzinach urzędowania biura.

 

WZC 03.10.2016

W związku z zakończeniem naboru wniosków nr 7/2018 Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” po konsultacji z Zarządem i Biurem zwołuje Posiedzenie Rady w celu oceny operacji złożonych w ramach w/w naboru.

Termin Posiedzenia Rady: 27 września 2018 r., godz. 09.00

Miejsce Posiedzenia Rady: Starostwo Powiatowe w Przemyślu, sala nr 107

Proponowany porządek Posiedzenia:

 1. Ocena wstępna wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów nr 7/2018
 2. Ocena wniosków według lokalnych kryteriów.
 3. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru operacji i ustalania kwoty wsparcia, które zostały złożone w ramach w/w naborów.
 4. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Wszystkie materialy i dokumenty związane z porzadkiem posiedzenia (w tym wnioski, które będą rozpotrywane) znadują się biurze LGD. Zaparszamy do wcześniejszego zaponania się z nimi w godzinach urzędowania biura.

 

WZC 03.10.2016

W związku z zakończeniem naboru wniosków nr 6/2018 Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” po konsultacji z Zarządem i Biurem zwołuje Posiedzenie Rady w celu oceny operacji złożonych w ramach w/w naboru.

Termin Posiedzenia Rady: 2 sierpnia 2018 r., godz. 09.00

Miejsce Posiedzenia Rady: Starostwo Powiatowe w Przemyślu, sala nr 107

Proponowany porządek Posiedzenia:

 1. Ocena wstępna wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów nr 6/2018
 2. Ocena wniosków według lokalnych kryteriów.
 3. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru operacji i ustalania kwoty wsparcia, które zostały złożone w ramach w/w naborów.
 4. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Wszystkie materialy i dokumenty związane z porzadkiem posiedzenia (w tym wnioski, które będą rozpotrywane) znadują się biurze LGD. Zaparszamy do wcześniejszego zaponania się z nimi w godzinach urzędowania biura.