foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

logotypy

WZC 03.10.2016

W związku z rozpatrzeniem protestów przez Zarząd Województwa w ramach  naboru wniosków nr 1/2021 Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” po konsultacji z Zarządem i Biurem zwołuje Posiedzenie Rady w celu ponownej oceny operacji złożonych w ramach w/w naboru.

Termin Posiedzenia Rady: 19 sierpnia 2021 roku (czwartek) godz. 900

Miejsce Posiedzenia Rady: Biuro LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA”

Proponowany porządek Posiedzenia:

 1. dokonanie ponownej oceny wniosków w stosunku do których wniesione zostały protesty po ich pozytywnej weryfikacji przez Zarząd Województwa,
 2. wolne głosy, wnioski i zapytania.

Wszystkie materiały i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia znajdują się biurze LGD. Zapraszamy do wcześniejszego zapoznania się z nimi w godzinach urzędowania biura.

WZC 03.10.2016

Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” po konsultacji z Zarządem i Biurem zwołuje Posiedzenie Rady w celu wydania opini dla wnioskodawcó.

Termin Posiedzenia Rady: 21 lipca 2021 roku (środa) godz. 900

Miejsce Posiedzenia Rady: Biuro LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA”

Proponowany porządek Posiedzenia:

 1. rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii w sprawie zmiany umowy o przyznanie pomocy,
 2. wolne głosy, wnioski i zapytania.

Wszystkie materiały i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia znajdują się biurze LGD. Zapraszamy do wcześniejszego zapoznania się z nimi w godzinach urzędowania biura.

WZC 03.10.2016

Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” po konsultacji z Zarządem i Biurem zwołuje Posiedzenie Rady w celu wydania opini dla wnioskodawcó.

Termin Posiedzenia Rady: 15 czerwca 2021 roku (wtorek) godz. 900

Miejsce Posiedzenia Rady: Biuro LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA”

Proponowany porządek Posiedzenia:

 1. rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii w sprawie zmiany umowy o przyznanie pomocy
 2. wolne głosy, wnioski i zapytania.

Wszystkie materiały i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia znajdują się biurze LGD. Zapraszamy do wcześniejszego zapoznania się z nimi w godzinach urzędowania biura.

WZC 03.10.2016

W związku z zakończeniem naborów wniosków nr 1/2021 oraz 2/2021 Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” po konsultacji z Zarządem i Biurem zwołuje Posiedzenie Rady w celu oceny operacji złożonych w ramach w/w naborów.

Termin Posiedzenia Rady: 1 czerwca 2021 r., godz. 09.00

Miejsce Posiedzenia Rady: Sala Narad Starostwa Powiatowego w Przemyślu (Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl)

Proponowany porządek Posiedzenia:

 1. Ocena wstępna wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów nr 1/2021 oraz 2/2021
 2. Ocena wniosków według lokalnych kryteriów.
 3. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru operacji i ustalania kwoty wsparcia, które zostały złożone w ramach w/w naborów.
 4. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Wszystkie materiały i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia znajdują się biurze LGD. Zapraszamy do wcześniejszego zapoznania się z nimi w godzinach urzędowania biura.

WZC 03.10.2016

W związku z wniesieniem przez Wnioskodawcę protestu w ramach  naboru wniosków nr 1/2020 Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” po konsultacji z Zarządem i Biurem zwołuje Posiedzenie Rady w celu jego rozpatrzenia.

Termin Posiedzenia Rady: 29 grudzień 2020 r. - godz. 9.00

Miejsce Posiedzenia Rady: Starostwo Powiatowe w Przemyślu, sala nr 62

Proponowany porządek Posiedzenia:

  1. dokonanie autokontroli oceny wniosków w stosunku do których wniesione zostały protesty,

  2. wolne głosy, wnioski i zapytania.

   

  Wszystkie materiały i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia znajdują się biurze LGD. Zapraszamy do wcześniejszego zapoznania się z nimi w godzinach urzędowania biura.