foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

logotypy

WZC 03.10.2016

W związku z zakończeniem naboru wniosków nr 6/2018 Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” po konsultacji z Zarządem i Biurem zwołuje Posiedzenie Rady w celu oceny operacji złożonych w ramach w/w naboru.

Termin Posiedzenia Rady: 2 sierpnia 2018 r., godz. 09.00

Miejsce Posiedzenia Rady: Starostwo Powiatowe w Przemyślu, sala nr 107

Proponowany porządek Posiedzenia:

  1. Ocena wstępna wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów nr 6/2018
  2. Ocena wniosków według lokalnych kryteriów.
  3. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru operacji i ustalania kwoty wsparcia, które zostały złożone w ramach w/w naborów.
  4. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Wszystkie materialy i dokumenty związane z porzadkiem posiedzenia (w tym wnioski, które będą rozpotrywane) znadują się biurze LGD. Zaparszamy do wcześniejszego zaponania się z nimi w godzinach urzędowania biura.