foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

logotypy

WZC 03.10.2016

W związku z zakończeniem naborów wniosków nr 3/2019, 4/2019, 5/2019 oraz  6/2019 Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” po konsultacji z Zarządem i Biurem zwołuje Posiedzenie Rady w celu oceny operacji złożonych w ramach w/w naborów.

Termin Posiedzenia Rady: 17 grudnia 2019 r., godz. 8.00

Miejsce Posiedzenia Rady: Starostwo Powiatowe w Przemyślu, sala nr 62

Proponowany porządek Posiedzenia:

  1. Ocena wstępna wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów nr 3/2019, 4/2019, 5/2019 oraz 6/2019.
  2. Ocena wniosków według lokalnych kryteriów.
  3. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru operacji i ustalania kwoty wsparcia, które zostały złożone w ramach w/w naborów.
  4. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Wszystkie materiały i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia (w tym wnioski, które będą rozpatrywane) znajdują się biurze LGD. Zapraszamy do wcześniejszego zapoznania się z nimi w godzinach urzędowania biura.