foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

logotypy

I. ULOTKA PRZÓD   I. ULOTKA TYŁ                                                                                                 Lokalna Grupa Działania "ZIEMIA PRZEMYSKA" publikuje ulotkę informacyjną  skierowaną do grupy defaworyzowanej

Plakat ogolny

 

 Lokalna Grupa Działania "ZIEMIA PRZEMYSKA"

OFERUJE BEZPŁATNE DORADZTWO

w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji

w ramach strategii rozwoju lokalnego

kierowanego przez społeczność"

 objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020