foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

strona projektu

SPOTKANIA AKTYWIZACYJNE

 DLA GRUP DEFAWORYZOWANYCH

(osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo)

połączone z warsztatami rękodzielniczymi

luty – marzec 2019 r.

W okresie luty – marzec 2019 roku w ramach realizacji Planu Komunikacji zostały zrealizowane Spotkania aktywizacyjne dla grup defaworyzowanych połączone z warsztatami rękodzielniczymi. Głównym celem realizowanym w ramach tego przedsięwzięcia było uświadomienie osób, które „wypadły” z rynku pracy o możliwościach i kierunkach rozwoju osobistego. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z materiałem szkoleniowym, który dotyczył rozwoju, samodoskonalenia oraz możliwości wsparcia dla osób z grup defaworyzowanych. Realizowana inicjatywa miała na celu integrację ludności z obszaru LGD oraz promocję rozwoju osobistego. W trakcie realizacji przedsięwzięcia uczestnicy byli informowani o finansowaniu inicjatywy z PROW na lata 2014-2020.  GALERIA