foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Logowanie

Zmień język

Licznik odwiedzin

126682

Aktualna data

WZC 03.10.2016

PODSUMOWANIE

SPOTKAŃ AKTYWIZACYJNYCH  DLA GRUP DEFAWORYZOWANYCH 

(osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo)

 

Lokalna Grupa Działania "ZIEMIA PRZEMYSKA" we współpracy z:

1. Gminnym Centrum Kulturalnym w Medyce 3.09.2020

2. Stowarzyszeniem Mieszkańców Wsi Torki „Nie tylko dla siebie” 13.09.2020

3. Kołem Gospodyń Wiejskich w Krasiczynie 18.09.2020

4. Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Kniażyc 22.09.2020

zorganizowała przedsięwzięcie pod nazwą: Spotkanie aktywizacyjne”, współfinansowane w ramach realizacji Planu Komunikacji – Komunikacja z grupą defaworyzowaną.

W spotkaniuach uczestniczyło

1. 21 mieszkańców gminy Medyka – 20 osób należy do grupy defaworyzawanej (osoby bezrobotne / nieaktywne zawodowo);

2. W spotkaniu uczestniczyło 21 mieszkańców gminy Medyka – 19 osób należy do grupy defaworyzawanej (osoby bezrobotne / nieaktywne zawodowo);

3. 15 mieszkańców gminy Krasiczyn – 15 osób należy do grupy defaworyzawanej (osoby bezrobotne / nieaktywne zawodowo);

4. 18 mieszkańców gminy Fredropol – 15 osób należy do grupy defaworyzawanej (osoby bezrobotne / nieaktywne zawodowo).

Głównym celem realizowanym w ramach tego przedsięwzięcia było uświadomienie osób, które „wypadły” z rynku pracy o możliwościach i kierunkach rozwoju. Podczas spotkania została wyświetlona prezentacja, której tematami były m. in. rozwój osobisty, metody doskonalenia, finansowanie przedsięwzięć dla osób z grup defaworyzowanych oraz formy wsparcia dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą. Przedsięwzięcie cieszyło się dużym zainteresowaniem i  wpłynęło na wzrost integracji i aktywizację członków lokalnej społeczności.

 

GALERIA Medyka - catering

GALERIA Torki - catering

GALERIA Krasiczyn - warsztaty rękodzielnicze

GALERIA Kniażyce - warsztaty rękodzielnicze