foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

logotypy

Plakat ogolny

 

 Lokalna Grupa Działania "ZIEMIA PRZEMYSKA"

OFERUJE BEZPŁATNE DORADZTWO

w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji

w ramach strategii rozwoju lokalnego

kierowanego przez społeczność"

 objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020