foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

logotypy

strona projektu Warsztaty kulinarne

„ Z kuchnią za Pan Brat”

 Przedsięwzięcie realizowane w ramach poddziałania

„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”

objętego PROW na lata 2014-2020

 

W dniu 7-10.09.2021 r. Lokalna Grupa Działania  „ZIEMIA PRZEMYSKA” wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich w Krasiczynie zorganizowała  działanie mające na celu wzrost wiedzy i nabycie nowych umiejętności, w szczególności w kontekście uwarunkowań rynku pracy pn. „Z kuchnią za Pan Brat”.  Przedsięwzięcie było współfinansowane  w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROW 2014-2020. W działaniu uczestniczyło 15 mieszkańców gminy Krasiczyn (w tym 7 z grupy defaworyzowanej). Działanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, co wpłynęło na wzrost aktywizacji i integracji członków lokalnej społeczności. Warsztaty miały na celu wzbudzenie chęci do wspólnych działań i rozwijania zainteresowań.                                                                                                                                                                                       GALERIA

WZC 03.10.2016

Wyjazd „Poznajemy kulturę”

 Przedsięwzięcie realizowane w ramach poddziałania

„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

 

W dniu 4.09.2021 r. Lokalna Grupa Działania  „ZIEMIA PRZEMYSKA” wraz ze Stowarzyszeniem Aktywni Razem zorganizowała wyjazd studyjny służący promocji  lokalnych zasobów i wymianie doświadczeń. Przedsięwzięcie było współfinansowane  w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROW 2014-2020.

W działaniu uczestniczyło 24 mieszkańców gminy Orły (w tym 3 z grupy defaworyzowanej). Działanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, co wpłynęło na wzrost aktywizacji i integracji członków lokalnej społeczności.

 GALERIA

WZC 03.10.2016

Wakacyjny Festyn w Lesznie

z Beathris i Pianą Party z KinderSid

Przedsięwzięcie było współfinansowane w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROW 2014-2020.

 

Dnia 8 sierpnia 2021r. w Lesznie odbyła się impreza pn.: Wakacyjny Festyn w Lesznie z Beathris i Pianą Party z KinderSid.

Mimo początkowych obaw organizatorów, pogoda dopisała. Festyn cieszył się dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności, a wspólnie spędzony czas umilała muzyka gwiazdy DiscoPolo „BEATHRIS”. Natomiast dla dzieci czas zorganizował KinderSid piana party. Dodatkowymi atrakcjami dla dzieci były: wyrzutnia cukierków, dmuchańce, kramy, wata cukrowa, oraz inne gry i zabawy zorganizowane przez animatorów.

Lokalna Grupa Działania "ZIEMIA PRZEMYSKA" wzięła czynny udział w imprezie finansując catering.

 GALERIA

WZC 03.10.2016

Piknik rodzinny z okazji obchodów

40-lecia Koła TPD

 Przedsięwzięcie było współfinansowane w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROW 2014-2020.

 

Dnia 8 sierpnia 2021r. w Stanisłąwczyku odbyła się impreza pn.: Piknik rodzinny z okazji obchodów 40-lecia Koła TPD

Mimo początkowych obaw organizatorów, pogoda dopisała. Festyn cieszył się dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności, a wspólnie spędzony czas umilała muzyka. Natomiast dla dzieci czas zorganizowali animatorzy w formie gier i zabaw z nagrodami. Dodatkowo można było korzystać z dmuchańców oraz przejechać się kolejką.

Lokalna Grupa Działania "ZIEMIA PRZEMYSKA" wzięła czynny udział w imprezie finansując obsługę animatorów.

 GALERIA

WZC 03.10.2016

 Turniej piłkarski o puchar

Wójta Gminy Fredropol

Dnia 3 lipca 2021r. na stadionie piłkarskim w Huwnikach odbyła się impreza plenerowa pn.: Turniej Piłki o Puchar Wójta Gminy Fredropol.

Mimo początkowych obaw organizatorów, pogoda dopisała. Młodzi zawodnicy rozegrali mecze piłki nożnej. Po odpoczynku uczestniczyli w konkursach oraz zabawach specjalnie dla nich przygotowanych.

 GALERIA