foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Logowanie

Zmień język

Licznik odwiedzin

99131

Aktualna data

WZC 03.10.2016

„ Spotkanie opłatkowe”

 Krasiczyn, 1 lutego 2020 roku

           W dniu 01.02.2020 r. Lokalna Grupa Działania  „ZIEMIA PRZEMYSKA” wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w Krasiczynie, Kołem Gospodyń Wiejskich w Krasiczynie oraz Wójtem Gminy Krasiczyn zorganizowała spotkanie opłatkowe.     

         Przedsięwzięcie było współfinansowane  w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROW 2014-2020. Przedsięwzięcie cieszyło się zainteresowaniem i miało na celu promocję lokalnej kultury.

Spotkanie miało na celu zintegrowanie oraz pobudzić lokalną społeczność do działań. Uczestnicy spotkania to osoby z grupy defaworyzowanej.

Lokalna Grupa Działania "ZIEMIA PRZEMYSKA" wzięła udział w imprezie finansując catering dla uczestników spotkania. GALERIA