foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 

W dniu 8  października 2021 r. Lokalna Grupa Działania  „ZIEMIA PRZEMYSKA” zorganizowała  działanie mające na celu wzrost wiedzy i nabycie nowych umiejętności, w szczególności w kontekście uwarunkowań rynku pracy pn. Warsztaty pieczenia proziaków.

Przedsięwzięcie było współfinansowane  w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROW 2014-2020.

W działaniu uczestniczyło 24 mieszkańców gminy Fredropol, Krasiczyn, Medyka, Orły, Przemyśl, Stubno oraz Żurawica (w tym 2 z grupy defaworyzowanej). Działanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, co wpłynęło na wzrost aktywizacji i integracji członków lokalnej społeczności.

Warsztaty miały na celu wzbudzenie chęci do wspólnych działań i rozwijania zainteresowań.

W celu zbadania satysfakcji udziału w przedsięwzięciu wśród 24 uczestników została przeprowadzona ankieta, w której wszyscy zadeklarowali zadowolenie z udziału w przedsięwzięciu. 24 osób oświadczyło, że otrzymane wsparcie było adekwatne do oczekiwań. Biorąc pod uwagę ewentualne przyszłe przedsięwzięcia, uczestnicy najczęściej wyrażali zainteresowanie:

 

  • imprezami aktywizacyjno – integracyjnymi – 24 osoby;
  • wyjazdami studyjnymi – wskazało  – 23 osoby
  • warsztatami kulinarnymi – 15 osób;
  • warsztatami rękodzielniczymi – wskazało 11 osób.

 

W ankiecie nie zgłoszono żadnych uwag / sugestii