Ułatwienia dostępu


foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 Nowe techniki zdobienia przedmiotów

 

  Przedsięwzięcie realizowane w ramach poddziałania

„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

 

W dniach 24 i 29 listopada 2021 r. Lokalna Grupa Działania  „ZIEMIA PRZEMYSKA” wraz z Gminną placówką Kultury zorganizowała  działanie mające na celu wzrost wiedzy i nabycie nowych umiejętności, w szczególności w kontekście uwarunkowań rynku pracy pn. Nowe techniki zdobienia przedmiotów.

 Przedsięwzięcie było współfinansowane  w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROW 2014-2020.

W działaniu uczestniczyło 20 mieszkańców gminy Stubno (w tym 13 z grupy defaworyzowanej). Działanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, co wpłynęło na wzrost aktywizacji i integracji członków lokalnej społeczności.

Warsztaty miały na celu wzbudzenie chęci do wspólnych działań i rozwijania zainteresowań.

W celu zbadania satysfakcji udziału w przedsięwzięciu wśród 17 uczestników została przeprowadzona ankieta, w której wszyscy zadeklarowali zadowolenie z udziału w przedsięwzięciu. 17 osób oświadczyło, że otrzymane wsparcie było adekwatne do oczekiwań. Biorąc pod uwagę ewentualne przyszłe przedsięwzięcia, uczestnicy najczęściej wyrażali zainteresowanie:

  • warsztatami rękodzielniczymi – wskazało 17 osób;
  • warsztatami kulinarnymi – 16 osób;
  • imprezami aktywizacyjno – integracyjnymi – 14 osób;
  • wyjazdami studyjnymi  – 11 osób;
  • szkolenia komputerowe – 6 osób;
  • szkoleniem językowym – 2 osoby.

W ankiecie nie zgłoszono żadnych uwag / sugestii