foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 

Impreza aktywizacyjna

  Przedsięwzięcie realizowane w ramach poddziałania

„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

 

Dnia 7 października 2021r. Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” zorganizowała imprezę aktywizacyjną dla Członków Stowarzyszenia na terenie Siedliska Janczar w Pstrągowej.

Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem pośród uczestników. W imprezie wzięło udział 25 osób z obszaru LGD ‘ZIEMIA PRZEMYSKA”. Podczas imprezy zostały zorganizowane atrakcje aktywizujące grupę poprzez zabawy integracyjne z rzutem podkowami, jazdą na nartach czteroosobowych, torem przeszkód.

Lokalna Grupa Działania "ZIEMIA PRZEMYSKA" wzięła udział w imprezie finansując  organizację imprezy.

Przedsięwzięcie było współfinansowane w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROW 2014-2020. Impreza miała na celu integrację społeczności lokalnej.