foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 Impreza integracyjna dla seniorów

  Przedsięwzięcie realizowane w ramach poddziałania

„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

 

Dnia 17 października 2021r. w świetlicy OSP w Stubnie została zorganizowana Impreza integracyjna dla seniorów.

Gmina Stubno, Gminna Placówka Kultury w Stubnie oraz Lokalna Grupa Działania ‘ZIEMIA PRZEMYSKA” zorganizowała imprezę integracyjną dla seniorów w celu aktywizacji oraz integracji osób z  grupy defaworyzowanej/nieaktywnej zawodowo. Jak to zwykle bywa na takich imprezach, na scenie prezentowały program artystyczny miejscowe zespoły takie jak: Zespół „ Ale Babki” działający przy KGW oraz Dziewczyny z Gminnej Placówki Kultury w Stubnie. Zabawę taneczną zapewnił zespół Verners. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem oraz chęcią uczestnictwa w podobnych działaniach na przyszłość.

Lokalna Grupa Działania "ZIEMIA PRZEMYSKA" wzięła udział w imprezie finansując  organizację imprezy.

Przedsięwzięcie było współfinansowane w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji ”PROW 2014-2020. Impreza miała na celu integrację społeczności lokalnej.