foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

„6 Birczański bieg po zdrowie”
Bircza, 12 czerwca 2022 r.


Dnia 12 czerwca 2022r. na Rynku w Birczy odbył się VI Birczański Bieg po Zdrowie. Przedsięwzięcie współfinansowane było w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROW 2014-2020. Przedsięwzięcie cieszyło się dużym zainteresowaniem i wpłynęło na wzrost integracji i aktywizację członków lokalnej społeczności. Głównym celem realizowanym w ramach tego przedsięwzięcia było pobudzenie aktywności fizycznej i budowanie kapitału społecznego w regionie.
                   
GALERIA