Ułatwienia dostępu


foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Warsztaty muzyczne
Lesko, 16-20 sierpnia 2022 r.

 

W dniach 16-20 sierpnia 2022 roku  LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” wraz ze Stowarzyszeniem muzycznym „VIENTO” zorganizowała  warsztaty muzyczne, współfinansowane w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROW 2014-2020. Dzieci i dorośli
z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach muzycznych. Przeżycia związane z odbiorem muzyki mają duży wpływ na rozwój emocjonalny i estetyczny. Słuchanie muzyki pobudza także rozwój analizatora słuchowego, koncentrację uwagi, pamięć muzyczną
i pozamuzyczną. Przedsięwzięcie cieszyło się dużym zainteresowaniem i wpłynęło na wzrost zainteresowania udziałem w działaniach integracyjno – aktywizacyjnych oraz wzrost integracji i aktywizacji członków lokalnej społeczności.

 GALERIA