Ułatwienia dostępu


foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

logotypy

Walne Zebranie Członków LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA”


W dniu 19 grudnia 2022r. o godz. 9:00 odbyło się Walne Zebranie Członków LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA”. W zebraniu uczestniczyło 17 osób.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia - Powitanie Członków LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA”.
 2. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie nowych członków.
 5. Zatwierdzenie zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" na lata 2014-2020.
 6. Uzupełnienie składu Zarządu.
 7. Zwiększenie wysokości składek członkowskich.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad.
                                                                                                       GALERIA