foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Logowanie

Zmień język

Licznik odwiedzin

85864

Aktualna data

logotypy

ikona warsztat

Zaproszenie na  Walne Zebranie  Członków Stowarzyszenia

 Lokalna  Grupa  Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”

       Na podstawie § 19 pkt.2 ppkt 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” Zarząd na posiedzeniu w dniu 20 lipca 2020 r. podjął decyzję o zwołaniu Walnego Zebrania Członków.

Posiedzenie odbędzie się dnia 6 sierpnia 2020 (czwartek) o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej przy Zespole Dworskim w Medyce (Pałacyk).

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia - Powitanie Członków LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA”.
 2. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.
 5. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Podkarpackiej Sieci LGD
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.

           

Wszystkie dokumenty dotyczące planowego WZC znajdują się do wglądu w biurze LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” (Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl, I piętro, pok. 25) oraz na stronie internetowej www.ziemiaprzemyska.pl.

W przypadku, kiedy w WZC w wyznaczonym terminie nie będzie uczestniczyć przynajmniej połowa członków uprawnionych do głosowania, po 15 minutach ogłasza się zwołanie WZC w drugim terminie,  z tym samym porządkiem obrad, w tym samym dniu i miejscu o godz. 10.15 bez względu na liczbę członków.

 

ikona warsztat

  

Walne Zebranie  Członków Stowarzyszenia

 Lokalna  Grupa  Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”

zostaje

ODWOŁANE

W związku z szerokim rozprzestrzenianiem się COVID-19 w Gminie Bircza oraz Gminie Krasiczyn Zarząd Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” postanowił ODWOŁAĆ Walne Zebranie Członków zaplanowane na dzień 18 czerwca 2020 roku.

Za nagłą zmianę terminu przepraszamy!!!

Nowy termin WZC zostanie ustalony przez Zarząd LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA", a następnie opublikowany na naszej stronie internetowej oraz poinformujemy wszystkich Członków naszego Stowarzyszenia.

ikona warsztat

Zaproszenie na  Walne Zebranie  Członków Stowarzyszenia

 Lokalna  Grupa  Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”

    Na podstawie § 19 pkt.2 ppkt 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” Zarząd na posiedzeniu w dniu 04.06.2020 r. podjął decyzję o zwołaniu Walnego Zebrania Członków.

Posiedzenie odbędzie się dnia 18.06.2020 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej przy Zespole Dworskim w Medyce (Pałacyk).

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia - Powitanie Członków LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA”.
 2. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.
 5. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Podkarpackiej Sieci LGD
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.

 

Wszystkie dokumenty dotyczące planowego WZC znajdują się do wglądu w biurze LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” (Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl, I piętro, pok. 25) oraz na stronie internetowej www.ziemiaprzemyska.pl.

W przypadku, kiedy w WZC w wyznaczonym terminie nie będzie uczestniczyć przynajmniej połowa członków uprawnionych do głosowania, po 15 minutach ogłasza się zwołanie WZC w drugim terminie,  z tym samym porządkiem obrad, w tym samym dniu i miejscu o godz. 10.15 bez względu na liczbę członków.

W związku z zagrożeniami epidemiologicznymi COVID-19, prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków do 12.06. br. ponieważ należy zapewnić wszelkie środki bezpieczeństwa w Sali w której zostanie przeprowadzone posiedzenie (umieszczenie w bezpiecznej odległości miejsc siedzących dla uczestników, zabezpieczenie maseczek, rękawiczek oraz środków dezynfekujących).

 

ikona warsztat

 Zaproszenie na  Walne Zebranie  Członków Stowarzyszenia

 Lokalna  Grupa  Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”

       Na podstawie § 19 pkt.2 ppkt 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” Zarząd na posiedzeniu w dniu 09.12.2019 r. podjął decyzję o zwołaniu Walnego Zebrania Członków.

Posiedzenie odbędzie się dnia 18.12.2019 r. (środa) o godz. 08.00 w Sali Konferencyjnej (pokój nr 62) Starostwa Powiatowego w Przemyślu – Plac Dominikański 3.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia - Powitanie Członków LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA”.
 2. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Ustalenie wysokości składek.
 5. Przyjęcie rezygnacji z członkostwa w LGD.
 6. Szkolenie z zakresu „Zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020”
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.

          

W przypadku, kiedy w WZC w wyznaczonym terminie nie będzie uczestniczyć przynajmniej połowa członków uprawnionych do głosowania, po 15 minutach ogłasza się zwołanie WZC w drugim terminie,  z tym samym porządkiem obrad, w tym samym dniu i miejscu o godz. 08.15 bez względu na liczbę członków.

 

ikona warsztat

 

Na podstawie § 19 pkt.2 ppkt 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” Zarząd na posiedzeniu w dniu 30.05.2019 r. podjął decyzję o zwołaniu Walnego Zebrania Członków.

Posiedzenie odbędzie się dnia 11.06.2019 r. (wtorek) o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej (pokój nr 62) Starostwa Powiatowego w Przemyślu – Plac Dominikański 3.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia - Powitanie Członków LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA”.
 2. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2018 rok.
 5. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2018 rok.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie obrad.

  

Wszystkie dokumenty dotyczące planowego WZC znajdują się do wglądu w biurze LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” (Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl, I piętro, pok. 25) oraz na stronie internetowej www.ziemiaprzemyska.pl.

W przypadku, kiedy w WZC w wyznaczonym terminie nie będzie uczestniczyć przynajmniej połowa członków uprawnionych do głosowania, po 15 minutach ogłasza się zwołanie WZC w drugim terminie,  z tym samym porządkiem obrad, w tym samym dniu i miejscu o godz. 10.15 bez względu na liczbę członków.

 Wykorzystanie środków finansowych - koszty bieżące i aktywizacja

Składkowe środki finansowe