Ułatwienia dostępu


foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

logotypy

ikona warsztat

 

Na podstawie § 19 pkt.2 ppkt 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” Zarząd na posiedzeniu w dniu 17.01.2019 r. podjął decyzję o zwołaniu Walnego Zebrania Członków.

Posiedzenie odbędzie się dnia 28.01.2019 r. (poniedziałek) o godz. 09.00 w Sali Konferencyjnej (pokój nr 62) Starostwa Powiatowego w Przemyślu – Plac Dominikański 3.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia - Powitanie Członków LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA”.
 2. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zmiany w Procedurze oceny i wyboru operacji oraz Regulaminie Rady
 5. Wolne wnioski.
 6. Zakończenie obrad.

  

          

W przypadku, kiedy w WZC w wyznaczonym terminie nie będzie uczestniczyć przynajmniej połowa członków uprawnionych do głosowania, po 15 minutach ogłasza się zwołanie WZC w drugim terminie,  z tym samym porządkiem obrad, w tym samym dniu i miejscu o godz. 09.15 bez względu na liczbę członków. 

Zapraszamy do zapoznania się z proponowanymi zmianami:

                                                      PROCEDURA                                          REGULAMIN RADY

ikona warsztat

Na podstawie § 19 pkt.2 ppkt 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” Zarząd na posiedzeniu w dniu 05.12.2018 r. podjął decyzję o zwołaniu Walnego Zebrania Członków.

Posiedzenie odbędzie się dnia 13.12.2018 r. (czwartek) o godz. 09.00 w Sali Konferencyjnej (pokój nr 107) Starostwa Powiatowego w Przemyślu – Plac Dominikański 3.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia - Powitanie Członków LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA”.
 2. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie nowego członka.
 5. Szkolenie dla członków organów LGD (zgodnie z Planem Szkoleń LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA”)
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie obrad.   

W przypadku, kiedy w WZC w wyznaczonym terminie nie będzie uczestniczyć przynajmniej połowa członków uprawnionych do głosowania, po 15 minutach ogłasza się zwołanie WZC w drugim terminie,  z tym samym porządkiem obrad, w tym samym dniu i miejscu o godz. 09.15 bez względu na liczbę członków.

 

 

 

WZC 03.10.2016

Relacja w Walnego Zebrania Członków

LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" z dnia 5 czerwca 2018 roku

W dniu 5 czerwca 2018 roku odbyło się WZC LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA", w którym uczestniczyło 23 uprawnionych Członków. 

Najważniejsze sprawy podejmowane na WZC:

 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2017,
 • Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2017:

-  omówienie stanu realizacji LSR;

- omówienie stanu realizacji Planu Komunikacji;

- przedstawienie szczegółowego sprawozdania finansowego,

 • informacja o planowanym terminie naboru wniosków o przyznanie pomocy.

W trakcie zebrania podjęto temat uszczegółowienia sprawozdania finansowego. Ponadto, członkowie zgłaszali uwagi dotyczące publikowania informacji o działalności Stowarzyszenia. Wszystkie propozycje i uwagi zostaną poddane analizie na najbliższym Posiedzeniu Zarządu, a decyzje i propozycje zostaną przedstawione na kolejnym WZC.

    PROTOKÓŁ      UCHWAŁA    SPRAWOZDANIE FINANSOWE     SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI   Stan wdrażania

 

WZC 03.10.2016 Zarząd LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" zaprasza na Walne Zebranie Członków LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA", które odbędzie się dnia 28.02.2018 r. (środa) o godz. 13.00 w Sali Konferencyjnej (pokój nr 62) Starostwa Powiatowego w Przemyślu – Plac Dominikański 3. 

ZAPROSZENIE

 Poniżej zamieszczamy dokumeny do zapoznania się z nimi.