foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

logotypy

WZC 03.10.2016 Relacja w Walnego Zebrania Członków

LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" z dnia 1 marca 2017 roku

W dniu 1 marca 2017 roku odbyło się WZC LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA", w którym uczestniczyło 38 uprawnionych Członków. 

Najważniejsze decyzje podejmowane na WZC dotyczyły:

  • przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprezesa Zarządu,
  • przyjęcia rezygnacji z Członkostwa w Stowarzyszeniu, 
  • przyjęcia nowych członków,
  • uzupełnienia składu Zarządu,
  • zmian w Regulaminie Zarządu,
  • wyboru Pełnomocnika WZC.

Ponadto, w trakcie zebranie członkowie zgłaszali uwagi odnośnie zmian w Regulaminie WZC i Regulaminie Zarządu oraz uwag dotyczących publikowania informacji o działalności Stowarzyszenia. Wszystkie propozycje i uwagi zostaną poddane analizie na najbliższym Posiedzeniu Zarządu, a decyzje i propozycje zostaną przedstawione na kolejnym WZC.

PROTOKÓŁ WZC - 1 marca 2017                           UCHWAŁY WZC - 1 marca 2017

 

WZC 03.10.2016 Relacja w Walnego Zebrania Członków

LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" z dnia 6 GRUDNIA 2016 roku

W dniu 6 grudnia 2017 roku odbyło się WZC LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA", w którym uczestniczyło 53 uprawnionych Członków. 

Najważniejsze decyzje podejmowane na WZC dotyczyły:

  • zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji dotyczących podejmowania działalności gospodarcej,
  • sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za lata 2013-2016,
  • wyboru członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

PROTOKÓŁ WZC - 6 grudnia 2016    6 grudnia 2016                          UCHWAŁY WZC - 6 grudnia 2016