foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Logowanie

Zmień język

Licznik odwiedzin

69035

Aktualna data

logotypy

WZC 03.10.2016 Zarząd LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" zaprasza na Walne Zebranie Członków LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA", które odbędzie się dnia 28.02.2018 r. (środa) o godz. 13.00 w Sali Konferencyjnej (pokój nr 62) Starostwa Powiatowego w Przemyślu – Plac Dominikański 3. 

ZAPROSZENIE

 Poniżej zamieszczamy dokumeny do zapoznania się z nimi. 

WZC 03.10.2016 Relacja w Walnego Zebrania Członków

LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" z dnia 1 sierpnia 2017 roku

W dniu 1 sierpnia 2017 roku odbyło się WZC LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA", w którym uczestniczyło 33 uprawnionych Członków. 

Najważniejsze decyzje podejmowane na WZC dotyczyły:

 • przyjęcia nowych członków,
 • przyjęcia rezygnacji z funkcji Członka Rady,
 • uzupełnienia składu Rady.

Na zakończenie Pani Prezes przedstawiła informacę dotyczącą realizacji naborów wniosków nr 1/2017, 2/2017, 3/2017.

PROTOKÓŁ WZC - 1 sieprnia 2017                           UCHWAŁY WZC - 1 sierpnia 2017

 

WZC 03.10.2016 Relacja w Walnego Zebrania Członków

LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" z dnia 31 maja 2017 roku

W dniu 31 maja 2017 roku odbyło się WZC LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA", w którym uczestniczyło 25 uprawnionych Członków. 

Najważniejsze decyzje podejmowane na WZC dotyczyły:

 • przedstawienia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2016,
 • przedstawienia Sprawozdania z działalnosci Stowarzyszenia za rok 2016,
 • przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu,
 • zmian w Regulaminie Zarządu
 • zmian w Procedurze przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji.
 • zmian w Zalączniku nr 2 do Regulaminu Rady
 • uzupełnienia składu Rady.

PROTOKÓŁ WZC - 31 maja 2017                                                             UCHWAŁY WZC - 31 maja 2017

Zał. nr 1 do uchwały nr II/4/2017 - Regulamin Zarządu                        

 

WZC 03.10.2016 Relacja w Walnego Zebrania Członków

LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" z dnia 1 marca 2017 roku

W dniu 1 marca 2017 roku odbyło się WZC LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA", w którym uczestniczyło 38 uprawnionych Członków. 

Najważniejsze decyzje podejmowane na WZC dotyczyły:

 • przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprezesa Zarządu,
 • przyjęcia rezygnacji z Członkostwa w Stowarzyszeniu, 
 • przyjęcia nowych członków,
 • uzupełnienia składu Zarządu,
 • zmian w Regulaminie Zarządu,
 • wyboru Pełnomocnika WZC.

Ponadto, w trakcie zebranie członkowie zgłaszali uwagi odnośnie zmian w Regulaminie WZC i Regulaminie Zarządu oraz uwag dotyczących publikowania informacji o działalności Stowarzyszenia. Wszystkie propozycje i uwagi zostaną poddane analizie na najbliższym Posiedzeniu Zarządu, a decyzje i propozycje zostaną przedstawione na kolejnym WZC.

PROTOKÓŁ WZC - 1 marca 2017                           UCHWAŁY WZC - 1 marca 2017