Ułatwienia dostępu


foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

logotypy

   

Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Przemyska” zwołuje na dzień 15 maja 2024 r. (środa) na godz. 15:30 Zebranie Członków Zarządu.

Zebranie Członków Zarządu odbędzie się w Biurze Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” przy ul. Plac Dominikański 3 (pokój nr 25) w Przemyślu.

Program zebrania:

 1. Otwarcie Posiedzenia.
 2. Ustalenie terminu WZC.
 3. Zatwierdzenie Bilansu oraz Rachunku Zysków i Strat za rok 2023 r..
 4. Sprawy bieżące.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zakończenie posiedzenia.

 

 

 

   

Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Przemyska” zwołuje na dzień 5 marca 2024 r. (wtorek) na godz. 15:30 Zebranie Członków Zarządu.

Zebranie Członków Zarządu odbędzie się w Biurze Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” przy ul. Plac Dominikański 3 (pokój nr 25) w Przemyślu.

Program zebrania:

 1. Otwarcie Posiedzenia.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zakończenie posiedzenia.

 

 

   

Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Przemyska” zwołuje na dzień 28 listopada 2023 r. (wtorek) na godz. 15:30 Zebranie Członków Zarządu.

Zebranie Członków Zarządu odbędzie się w Biurze Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” przy ul. Plac Dominikański 3 (pokój nr 25) w Przemyślu.

Program zebrania:

 1. Otwarcie Posiedzenia.
 2. Ustalenie terminu WZC.
 3. Sprawy bieżące.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zakończenie posiedzenia.

 

      

         Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Przemyska” zwołuje na dzień 8 sierpnia 2023 r. (wtorek) na godz. 15:30 Zebranie Członków Zarządu.

Zebranie Członków Zarządu odbędzie się w Biurze Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” przy ul. Plac Dominikański 3 (pokój nr 25) w Przemyślu.

Program zebrania:

 1. Otwarcie Posiedzenia.
 2. Zatwierdzenie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.
 3. Sprawy bieżące.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zakończenie posiedzenia.

 

       Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Przemyska” zwołuje na dzień 25 maja 2023 r. (czwartek) na godz. 13:30 Zebranie Członków Zarządu.
Zebranie Członków Zarządu odbędzie się w Biurze Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” przy ul. Plac Dominikański 3 (pokój nr 25) w Przemyślu.

Program zebrania:
1.    Otwarcie Posiedzenia.
2.    Ustalenie terminu WZC.
3.    Zatwierdzenie Bilansu oraz Rachunku Zysków i Strat za rok 2022 r.
4.    Projekt Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.
5.    Sprawy bieżące.
6.    Wolne wnioski.
7.    Zakończenie posiedzenia.