foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

logotypy

      

         Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Przemyska” zwołuje na dzień 8 sierpnia 2023 r. (wtorek) na godz. 15:30 Zebranie Członków Zarządu.

Zebranie Członków Zarządu odbędzie się w Biurze Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” przy ul. Plac Dominikański 3 (pokój nr 25) w Przemyślu.

Program zebrania:

  1. Otwarcie Posiedzenia.
  2. Zatwierdzenie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.
  3. Sprawy bieżące.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zakończenie posiedzenia.

 

       Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Przemyska” zwołuje na dzień 25 maja 2023 r. (czwartek) na godz. 13:30 Zebranie Członków Zarządu.
Zebranie Członków Zarządu odbędzie się w Biurze Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” przy ul. Plac Dominikański 3 (pokój nr 25) w Przemyślu.

Program zebrania:
1.    Otwarcie Posiedzenia.
2.    Ustalenie terminu WZC.
3.    Zatwierdzenie Bilansu oraz Rachunku Zysków i Strat za rok 2022 r.
4.    Projekt Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.
5.    Sprawy bieżące.
6.    Wolne wnioski.
7.    Zakończenie posiedzenia.

 

   Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Przemyska” zwołuje na dzień 21 lutego 2023 r. (wtorek) na godz. 15:30 Zebranie Członków Zarządu.

Zebranie Członków Zarządu odbędzie się w Biurze Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” przy ul. Plac Dominikański 3 (pokój nr 25) w Przemyślu.

 

   Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Przemyska” zwołuje na dzień 29 listopada 2022 r. (wtorek) na godz. 15:30 Zebranie Członków Zarządu.

Zebranie Członków Zarządu odbędzie się w Biurze Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” przy ul. Plac Dominikański 3 (pokój nr 25) w Przemyślu.

 

Z przyczyn technicznych Posiedzenie Zarządu zostaje przeniesione na dzień 31 maja 2022 roku (wtorek). Godzina, miejsce oraz porządek posiedzenia pozostają bez zmian.