foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

logotypy

   

Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Przemyska” zwołuje na dzień 27 stycznia 2022 r. (czwartek) na godz. 15:30 Zebranie Członków Zarządu.

Zebranie Członków Zarządu odbędzie się w Biurze Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” przy ul. Plac Dominikański 3 (pokój nr 25) w Przemyślu.

Program zebrania:

 1. Otwarcie Posiedzenia.
 2. Zmiany w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" na lata 2014-2020.
 3. Ustalenie terminu WZC.
 4. Obowiązek zgłoszenia członków Rady do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia.

 

   

Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Przemyska” zwołuje na dzień 29 września 2021 r. (środa) na godz. 15:30 Zebranie Członków Zarządu.

Zebranie Członków Zarządu odbędzie się w Biurze Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” przy ul. Plac Dominikański 3 (pokój nr 25) w Przemyślu.

Program zebrania:

 1. Otwarcie Posiedzenia.
 2. Ustalenie terminu WZC.
 3. Przygotowanie projektu zmian lokalnych kryteriów wyboru operacji
 4. Sprawy bieżące.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zakończenie posiedzenia.

   Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Przemyska” zwołuje na dzień 18 czerwca 2021 r. (piątek) na godz. 14:00 Zebranie Członków Zarządu.

Zebranie Członków Zarządu odbędzie się w Biurze Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” przy ul. Plac Dominikański 3 (pokój nr 25) w Przemyślu.

Program zebrania:

 1. Otwarcie Posiedzenia.
 2. Ustalenie terminu WZC.
 3. Przygotowanie projektu zmian do umowy ramowej.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zakończenie posiedzenia.

 

             

          Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Przemyska” zwołuje na dzień 11 marca 2021 r. (czwartek) na godz. 15:30 Zebranie Członków Zarządu.

          Zebranie Członków Zarządu odbędzie się w Biurze Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” przy ul. Plac Dominikański 3 (pokój nr 25) w Przemyślu.

Program zebrania:

 1. Otwarcie Posiedzenia.
 2. Zatwierdzenie Bilansu oraz Rachunku Zysków i Strat za rok 2020.
 3. Ustalenie terminu naboru wniosków.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zakończenie posiedzenia.

 

           

      Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Przemyska” zwołuje na dzień 28 stycznia 2021 r. (czwartek) na godz. 15:30 Zebranie Członków Zarządu.

Zebranie Członków Zarządu odbędzie się w Sali Narda Nr 62 Starostwa Powiatowego w Przemyślu.

Program zebrania:

 1. Otwarcie Posiedzenia.
 2. Zmiany w LSR, Regulaminie Rady oraz Procedurze oceny i wyboru operacji .
 3. Wolne wnioski.
 4. Zakończenie posiedzenia.