foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

logotypy

WZC 03.10.2016 Relacja w Posiedzenia Zarządu

LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" 

z dnia 12 lutego 2018 roku

W dniu 12 lutego 2018 roku odbyło się Posiedzenia Zarządu LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA", w którym uczestniczyło 7 Członków. 

Najważniejsze decyzje podejmowane na WZC dotyczyły:

 • powołania Komisji Konkursowej do organizacji naboru na wolne stanowisko urzędnicze, 
 • zmian w zakresie zatrudnienia pracowników,
 • zmian w LSR, Regulaminie Rady oraz Procedurze oceny i wyboru operacji,
 • realizacji działań aktywizacyjnych w 2018 roku (Plan Działania oraz Plan Komunikacji).

WZC 03.10.2016

 

Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Przemyska” zwołuje na dzień 5 lutego 2017 r. (poniedziałek) na godz. 15:30 Zebranie Członków Zarządu.

Zebranie Członków Zarządu odbędzie się w biurze Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” przy ul. Plac Dominikański 3 (pokój nr 25) w Przemyślu.

Program zebrania:

 1. Otwarcie Posiedzenia.
 2. Informacje o stanie przygotowania projektu współpracy – Pan Tadeusz Róg.
 3. Informacja o rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu Pani Jadwigi Żmuda.
 4. Powołanie Komisji Konkursowej w sprawie zatrudnienia pracownika biura.
 5. Zmiany w zakresie warunków zatrudnienia pracowników biura.
 6. Zmiany w LSR, Regulaminie Rady oraz Procedurze oceny i wyboru operacji .
 7. Informacja o stanie realizacji działania 19.2 – zgodnie z zestawieniem otrzymanym z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.
 8. Ustalenie terminu WZC.
 9. Realizacja działań aktywizacyjnych w 2018 roku (Plan Działania oraz Plan Komunikacji).
 10. Sprawy bieżące.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie zebrania.

Zaproszenie

  WZC 03.10.2016

   

  Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Przemyska” zwołuje na dzień 25 października 2017 r. (środa) na godz. 15:30 Zebranie Członków Zarządu.

  Zebranie Członków Zarządu odbędzie się w biurze Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” przy ul. Plac Dominikański 3 (pokój nr 25) w Przemyślu.

  Program zebrania:

  1. Otwarcie Posiedzenia.
  2. Sprawy bieżące:
  3. Wolne wnioski.
  4. Zakończenie zebrania.

  Zaproszenie