foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

logotypy

WZC 03.10.2016

 

Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Przemyska” zwołuje na dzień 5 lutego 2017 r. (poniedziałek) na godz. 15:30 Zebranie Członków Zarządu.

Zebranie Członków Zarządu odbędzie się w biurze Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” przy ul. Plac Dominikański 3 (pokój nr 25) w Przemyślu.

Program zebrania:

 1. Otwarcie Posiedzenia.
 2. Informacje o stanie przygotowania projektu współpracy – Pan Tadeusz Róg.
 3. Informacja o rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu Pani Jadwigi Żmuda.
 4. Powołanie Komisji Konkursowej w sprawie zatrudnienia pracownika biura.
 5. Zmiany w zakresie warunków zatrudnienia pracowników biura.
 6. Zmiany w LSR, Regulaminie Rady oraz Procedurze oceny i wyboru operacji .
 7. Informacja o stanie realizacji działania 19.2 – zgodnie z zestawieniem otrzymanym z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.
 8. Ustalenie terminu WZC.
 9. Realizacja działań aktywizacyjnych w 2018 roku (Plan Działania oraz Plan Komunikacji).
 10. Sprawy bieżące.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie zebrania.

Zaproszenie