foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

logotypy

WZC 03.10.2016 Relacja w Posiedzenia Zarządu

LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" 

z dnia 12 lutego 2018 roku

W dniu 12 lutego 2018 roku odbyło się Posiedzenia Zarządu LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA", w którym uczestniczyło 7 Członków. 

Najważniejsze decyzje podejmowane na WZC dotyczyły:

  • powołania Komisji Konkursowej do organizacji naboru na wolne stanowisko urzędnicze, 
  • zmian w zakresie zatrudnienia pracowników,
  • zmian w LSR, Regulaminie Rady oraz Procedurze oceny i wyboru operacji,
  • realizacji działań aktywizacyjnych w 2018 roku (Plan Działania oraz Plan Komunikacji).