foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

logotypy

WZC 03.10.2016

 

Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Przemyska” zwołuje na dzień 14 maja 2018 r. (poniedziałek) na godz. 15:30 Zebranie Członków Zarządu.

Zebranie Członków Zarządu odbędzie się w biurze Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” przy ul. Plac Dominikański 3 (pokój nr 25) w Przemyślu.

Program zebrania:

  1. Otwarcie Posiedzenia.
  2. Ustalenie terminu WZC.
  3. Konkurs na pracownika ds. obsługi finansowo – księgowej.
  4. Sprawozdanie finansowe za rok 2017.
  5. Ustalenie terminu naboru wniosków.
  6. Sprawy bieżące.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zakończenie zebrania.

Zaproszenie