foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

logotypy

WZC 03.10.2016

 

Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Przemyska” zwołuje na dzień 17 stycznia 2019 r. (czwartek) na godz. 15:30 Zebranie Członków Zarządu.

Zebranie Członków Zarządu odbędzie się w biurze Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” przy ul. Plac Dominikański 3 (pokój nr 25) w Przemyślu.

Program zebrania:

  1. Otwarcie Posiedzenia.
  2. Ustalenie terminu WZC.
  3. Zmiany w Procedurze oceny i wyboru operacji oraz Regulaminie Rady
  4. Sprawy bieżące.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zakończenie zebrania.