foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

logotypy

           

      Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Przemyska” zwołuje na dzień 28 stycznia 2021 r. (czwartek) na godz. 15:30 Zebranie Członków Zarządu.

Zebranie Członków Zarządu odbędzie się w Sali Narda Nr 62 Starostwa Powiatowego w Przemyślu.

Program zebrania:

  1. Otwarcie Posiedzenia.
  2. Zmiany w LSR, Regulaminie Rady oraz Procedurze oceny i wyboru operacji .
  3. Wolne wnioski.
  4. Zakończenie posiedzenia.