foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

logotypy

             

          Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Przemyska” zwołuje na dzień 11 marca 2021 r. (czwartek) na godz. 15:30 Zebranie Członków Zarządu.

          Zebranie Członków Zarządu odbędzie się w Biurze Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” przy ul. Plac Dominikański 3 (pokój nr 25) w Przemyślu.

Program zebrania:

  1. Otwarcie Posiedzenia.
  2. Zatwierdzenie Bilansu oraz Rachunku Zysków i Strat za rok 2020.
  3. Ustalenie terminu naboru wniosków.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zakończenie posiedzenia.