foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

logotypy

   Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Przemyska” zwołuje na dzień 18 czerwca 2021 r. (piątek) na godz. 14:00 Zebranie Członków Zarządu.

Zebranie Członków Zarządu odbędzie się w Biurze Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” przy ul. Plac Dominikański 3 (pokój nr 25) w Przemyślu.

Program zebrania:

  1. Otwarcie Posiedzenia.
  2. Ustalenie terminu WZC.
  3. Przygotowanie projektu zmian do umowy ramowej.
  4. Sprawy bieżące.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zakończenie posiedzenia.