Ułatwienia dostępu


foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

logotypy

      

         Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Przemyska” zwołuje na dzień 8 sierpnia 2023 r. (wtorek) na godz. 15:30 Zebranie Członków Zarządu.

Zebranie Członków Zarządu odbędzie się w Biurze Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” przy ul. Plac Dominikański 3 (pokój nr 25) w Przemyślu.

Program zebrania:

  1. Otwarcie Posiedzenia.
  2. Zatwierdzenie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.
  3. Sprawy bieżące.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zakończenie posiedzenia.