Lokalna Grupa Działania "Ziemia Przemyska" - Nabory

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Logowanie

Zmień język

WZC 03.10.2016

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2018

na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD
w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” na lata 2014-2020
przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”, realizującego Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” na lata 2014-2020 finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, ogłasza nabór wniosków nr 7/2018 na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

 

 

Czytaj więcej: Nabór wniosków nr 7/2018 w zakresie Rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej

WZC 03.10.2016

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2018

na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD
w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” na lata 2014-2020
przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”, realizującego Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” na lata 2014-2020 finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, ogłasza nabór wniosków nr 6/2018 na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

 

 

Czytaj więcej: Nabór wniosków nr 6/2018 - zakres Zachowanie dziedzictwa lokalnego realizujące przedsięwzięcie...

WZC 03.10.2016

 

W związku z otrzymaniem przez Wojewódzki Sąd Administacyjny wyroku w zakresie zarzutów podniesionych w proteście złożonym przez Wnioskodawców w ramach naboru wniosków nr 1/2017 Rada LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” na posiedzeniu w dniach 13.11.2017 dokonała ponownej oceny operacji.

Protokół z XII Posiedzenia Rady - Nabór 1/2017

Lista operacji wybranych

  WZC 03.10.2016

   

  W związku z otrzymaniem z Zarządu Województwa Podkarpackiego stanowiska w zakresie zarzutów podniesionych w protestach złożonych przez Wnioskodawców  w ramach naboru wniosków nr 4/2017 Rada LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” na posiedzeniu w dniach 25.10.2017 oraz 03.11.2017 r. dokonała ponownej oceny operacji.

  Protokół z Posiedzenia - Nabór 4/2017

   

   WZC 03.10.2016

    

   Dnia  23 sierpnia 2017 roku Rada LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" zakończyła ocenę wniosków w  ramach naboru nr 5/2017 w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim realizowanego przez przedsięwzięcie „2.1.2 Wsparcie dla podmiotów rozwijających działalność gospodarczą ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań innowacyjnych”

   LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z OGŁOSZENIEM O NABORZE WNIOSKÓW

   LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO FINANSOWANIA

   LISTA OPERACJI NIEWYBRANYCH DO FINANSOWANIA

   Obecnie dokumentacja konkursowa zostaje przekazana do Zarządu Województwa Podkarpackiego, który prowadzi dalsze postepowanie dot. przyznania pomocy zgodnie z postanowieniami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. 

   PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY - nabór 5/2017

    WZC 03.10.2016

     

    Dnia  23 sierpnia 2017 roku Rada LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" zakończyła ocenę wniosków w  ramach naboru nr 4/2017 w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim realizowanego przez przedsięwzięcie „2.1.1 Wsparcie dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą”

    LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z OGŁOSZENIEM O NABORZE WNIOSKÓW

    LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO FINANSOWANIA

    LISTA OPERACJI NIEWYBRANYCH DO FINANSOWANIA

    Obecnie dokumentacja konkursowa zostaje przekazana do Zarządu Województwa Podkarpackiego, który prowadzi dalsze postepowanie dot. przyznania pomocy zgodnie z postanowieniami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. 

    PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY - nabór 4/2017

     WZC 03.10.2016

      

     W związku z otrzymaniem z Zarządu Województwa Podkarpackiego stanowiska w zakresie zarzutów podniesionych w protestach złożonych przez Wnioskodawców  w ramach naboru wniosków nr 2/2017 Rada LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” na posiedzeniu w dniach 14.06.2017 oraz 27.06.2017r. dokonała ponownej oceny operacji.

     Protokół z Posiedzenia z dnia 27.06.2017 - Nabór 2/2017

     Lista operacji wybranych do finansowania 

      WZC 03.10.2016

       

      W związku z otrzymaniem z Zarządu Województwa Podkarpackiego stanowiska w zakresie zarzutów podniesionych w protestach złożonych przez Wnioskodawców  w ramach naboru wniosków nr 1/2017 Rada LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” na posiedzeniu w dniach 14.06.2017 oraz 27.06.2017r. dokonała ponownej oceny operacji.

      Protokół z Posiedzenia - Nabór 1/2017

       

       WZC 03.10.2016

       Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2017

       na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD 
       w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” na lata 2014-2020
       przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”

       Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”, realizującego Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” na lata 2014-2020 finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, ogłasza nabór wniosków nr 4/2017 na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

        

        

       Czytaj więcej: Nabór wniosków nr 5/2017 w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim realizowanego...