foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

WZC 03.10.2016

Firma HDA - Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Przełam barierę – zbuduj swoją karierę!”.

Okres realizacji projektu: 01.02.2018r. – 31.05.2019r.

Przedłużamy rekrutację do lipca 2018r.!

Zapraszamy osoby:

- niepracujące, w tym bezrobotne zarejestrowane lub niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, bierne zawodowo,

- mieszkające w województwie podkarpackim na terenie jednego z powiatów: bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, lubaczowskiego, niżańskiego, przemyskiego ziemskiego (bez miasta Przemyśla), przeworskiego, strzyżowskiego, leskiego (zgodnie z KC),

- które ukończyły 29 rok życia,

- posiadające niskie kwalifikacje (do poziomu ISCED3 włącznie, czyli max. matura).

Oferujemy:

- 5-miesięczne staże zawodowe z wynagrodzeniem stażowym 1280,66 zł brutto,

- szkolenia zawodowe i komputerowe ze stypendium szkoleniowym,

- zwrot kosztów dojazdu,

- zwrot kosztów opieki nad dziećmi i osobami zależnymi,

- catering podczas zajęć grupowych.

Dokumenty rekrutacyjne (formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami) są przyjmowane od 12 lutego 2018 r. do 31.07.2018r. Można je złożyć osobiście albo za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres Biura Projektu:

HDA – Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik,  ul. J. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro), 35-001 Rzeszów z dopiskiem: projekt „Przełam barierę- zbuduj swoją karierę!”

 Szczegółowe informacje są udzielane pod numerem telefonu 884 378 333, mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w biurze projektu pod adresem wskazanym powyżej. Zapraszamy także do odwiedzenia naszej strony internetowej: http://www.bezplatneszkolenia.com.pl/przelam-bariere-zbuduj-swoja-kariere/ zawierającej szczegółowe informacje o projekcie, zasady rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy i regulamin projektu. 

ikona warsztat

SZKOLENIE DLA BENEFICJENTÓW I POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW W ZWIĄZKU Z OGŁOSZENIEM NABORU WNIOSKÓW NR 6/2018

W związku z ogłoszeniem przez Lokalną Grupę Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” naboru wniosków nr 6/2018 w zakresie Zachowania dziedzictwa lokalnego realizującego przedsięwzięcie pn.: „Wsparcie dla podmiotów kultywujących lokalne zwyczaje, tradycje i obrzędy” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, związków wyznaniowych oraz wszystkich zainteresowanych na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów, które odbędzie się dnia 25 czerwca 2018 roku (poniedziałek) godz. 09.00 – 13.00  w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Przemyślu (pok. Nr 62).

Tematem szkolenia będą praktyczne aspekty wypełniania dokumentacji aplikacyjnej w ramach ogłoszonego naboru wniosków (Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami oraz dokumentacja LGD).

OBOWIĄZUJE REJESTRACJA – Prosimy o zgłoszenie swojego udziału DO DWÓCH OSÓB Z JEDNEJ ORGANIZACJI (poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego) i przesłanie go e-mailem (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub dostarczenie osobiście do biura LGD do dnia 22 czerwca 2018 r. do godz. 14.30. Osoby niezarejestrowane lub których zgłoszenia wpłynął po terminie nie będą mogły brać udziału w szkoleniu!

                                          ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE                FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

ikona warsztat

SPOTKANIE INFORMACYJNO - KONSULTACYJNE

W ZWIĄZKU Z OGŁOSZENIEM NABORU WNIOSKÓW

NR 6/2018

W związku z ogłoszeniem przez Lokalną Grupę Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” naboru wniosków nr 6/2018 w zakresie Zachowania dziedzictwa lokalnego realizującego przedsięwzięcie pn.: „Wsparcie dla podmiotów kultywujących lokalne zwyczaje, tradycje i obrzędy” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, związków wyznaniowych oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjno - konsultacyjne, które odbędzie się dnia 18 czerwca 2018 roku (poniedziałek) o godz. 09.00 w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Przemyślu (pok. Nr 62).

Tematem spotkania będą zasady przyznawania pomocy finansowej oraz wypełniania dokumentacji aplikacyjnej w ramach ogłoszonego naboru wniosków.

OBOWIĄZUJE REJESTRACJA – Prosimy o zgłoszenie swojego udziału DO DWÓCH OSÓB Z JEDNEJ ORGANIZACJI   (poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego) i przesłanie go e-mailem (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub dostarczenie osobiście do biura LGD do dnia 15 czerwca 2018 r. do godz. 15.00.

Osoby niezarejestrowane lub których zgłoszenia wpłynął po terminie nie będą mogły brać udziału w spotkaniu!

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE                  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

WZC 03.10.2016

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2018

na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD
w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” na lata 2014-2020
przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”, realizującego Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” na lata 2014-2020 finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, ogłasza nabór wniosków nr 6/2018 na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

 

 

Czytaj więcej: Nabór wniosków nr 6/2018 w zakresie Zachowania dziedzictwa lokalnego realizującego przedsięwzięcie...

WZC 03.10.2016

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2018

na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD
w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” na lata 2014-2020
przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”, realizującego Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” na lata 2014-2020 finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, ogłasza nabór wniosków nr 6/2018 na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

 

 

Czytaj więcej: Nabór wniosków nr 6/2018 w zakresie Zachowania dziedzictwa lokalnego realizującego przedsięwzięcie...