foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

WZC 03.10.2016 Zarząd LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" zaprasza na Walne Zebranie Członków LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA", które odbędzie się dnia 28.02.2018 r. (środa) o godz. 13.00 w Sali Konferencyjnej (pokój nr 62) Starostwa Powiatowego w Przemyślu – Plac Dominikański 3. 

ZAPROSZENIE

 Poniżej zamieszczamy dokumeny do zapoznania się z nimi. 

WZC 03.10.2016 Relacja w Walnego Zebrania Członków

LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" z dnia 1 sierpnia 2017 roku

W dniu 1 sierpnia 2017 roku odbyło się WZC LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA", w którym uczestniczyło 33 uprawnionych Członków. 

Najważniejsze decyzje podejmowane na WZC dotyczyły:

 • przyjęcia nowych członków,
 • przyjęcia rezygnacji z funkcji Członka Rady,
 • uzupełnienia składu Rady.

Na zakończenie Pani Prezes przedstawiła informacę dotyczącą realizacji naborów wniosków nr 1/2017, 2/2017, 3/2017.

PROTOKÓŁ WZC - 1 sieprnia 2017                           UCHWAŁY WZC - 1 sierpnia 2017

 

WZC 03.10.2016 Relacja w Walnego Zebrania Członków

LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" z dnia 31 maja 2017 roku

W dniu 31 maja 2017 roku odbyło się WZC LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA", w którym uczestniczyło 25 uprawnionych Członków. 

Najważniejsze decyzje podejmowane na WZC dotyczyły:

 • przedstawienia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2016,
 • przedstawienia Sprawozdania z działalnosci Stowarzyszenia za rok 2016,
 • przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu,
 • zmian w Regulaminie Zarządu
 • zmian w Procedurze przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji.
 • zmian w Zalączniku nr 2 do Regulaminu Rady
 • uzupełnienia składu Rady.

PROTOKÓŁ WZC - 31 maja 2017                                                             UCHWAŁY WZC - 31 maja 2017

Zał. nr 1 do uchwały nr II/4/2017 - Regulamin Zarządu                        

 

WZC 03.10.2016 Relacja w Walnego Zebrania Członków

LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" z dnia 1 marca 2017 roku

W dniu 1 marca 2017 roku odbyło się WZC LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA", w którym uczestniczyło 38 uprawnionych Członków. 

Najważniejsze decyzje podejmowane na WZC dotyczyły:

 • przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprezesa Zarządu,
 • przyjęcia rezygnacji z Członkostwa w Stowarzyszeniu, 
 • przyjęcia nowych członków,
 • uzupełnienia składu Zarządu,
 • zmian w Regulaminie Zarządu,
 • wyboru Pełnomocnika WZC.

Ponadto, w trakcie zebranie członkowie zgłaszali uwagi odnośnie zmian w Regulaminie WZC i Regulaminie Zarządu oraz uwag dotyczących publikowania informacji o działalności Stowarzyszenia. Wszystkie propozycje i uwagi zostaną poddane analizie na najbliższym Posiedzeniu Zarządu, a decyzje i propozycje zostaną przedstawione na kolejnym WZC.

PROTOKÓŁ WZC - 1 marca 2017                           UCHWAŁY WZC - 1 marca 2017

 

WZC 03.10.2016 Relacja w Walnego Zebrania Członków

LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" z dnia 6 GRUDNIA 2016 roku

W dniu 6 grudnia 2017 roku odbyło się WZC LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA", w którym uczestniczyło 53 uprawnionych Członków. 

Najważniejsze decyzje podejmowane na WZC dotyczyły:

 • zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji dotyczących podejmowania działalności gospodarcej,
 • sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za lata 2013-2016,
 • wyboru członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

PROTOKÓŁ WZC - 6 grudnia 2016    6 grudnia 2016                          UCHWAŁY WZC - 6 grudnia 2016