Lokalna Grupa Działania "Ziemia Przemyska" - Spotkanie informacyjno - konsultacyjne w związku z ogłoszeniem naborów wniosków nr 4/2017 oraz 5/2017.

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Logowanie

Zmień język

WZC 03.10.2016

W związku z ogłoszeniem przez Lokalną Grupę Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” naborów wniosków:

  • nr 4/2017 w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim realizowanego przez przedsięwzięcie „2.1.1 Wsparcie dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą”.
  • nr 5/2017 w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim realizowanego przez przedsięwzięcie „2.1.2 Wsparcie dla podmiotów rozwijających działalność gospodarczą ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań innowacyjnych”                                                   w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” zaprasza mieszkańców obszaru LGD, którzy chcą podjąć działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców zainteresowanych rozszerzeniem działalności z terenu gmin: Bircza, Fredropol, Krasiczyn, Medyka, Orły, Przemyśl, Stubno i Żurawica na spotkanie informacyjno - konsultacyjne, które odbędzie się dnia 3 lipca 2017 roku o godz. 10.00 w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Przemyślu (pok. Nr 62).

 TEMATYKA SPOTKANIA:

  • procedura oceny i wyboru wniosków,
  • lokalne kryteria wyboru operacji w zakresie podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej,
  • formularz Wniosku o przyznanie pomocy oraz Biznesplanu wraz z załącznikami.                                                                                                                                                                                                                                                                        SPOTKANIE MA CHARAKTER OTWARTY.       ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH!