foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Logowanie

Zmień język

Licznik odwiedzin

54924

Aktualna data

WZC 03.10.2016

 

Dnia  27 maja 2019 roku Rada LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" zakończyła ocenę wniosków w  ramach naboru nr 2/2019 w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim realizowanego przez przedsięwzięcie „2.1.2 Wsparcie dla podmiotów rozwijających działalność gospodarczą ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań innowacyjnych"

LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z OGŁOSZENIEM O NABORZE WNIOSKÓW

LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO FINANSOWANIA

LISTA OPERACJI NIEWYBRANYCH DO FINANSOWANIA

Obecnie dokumentacja konkursowa zostaje przekazana do Zarządu Województwa Podkarpackiego, który prowadzi dalsze postepowanie dot. przyznania pomocy zgodnie z postanowieniami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY - nabór 2/2019

  WZC 03.10.2016

   

  Dnia  27 maja 2019 roku Rada LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" zakończyła ocenę wniosków w  ramach naboru nr 1/2019 w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim realizowanego przez przedsięwzięcie „2.1.1 Wsparcie dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą”

  LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z OGŁOSZENIEM O NABORZE WNIOSKÓW

  LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO FINANSOWANIA

  Obecnie dokumentacja konkursowa zostaje przekazana do Zarządu Województwa Podkarpackiego, który prowadzi dalsze postepowanie dot. przyznania pomocy zgodnie z postanowieniami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. 

  PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY - nabór 1/2019

   WZC 03.10.2016

   Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2019

   na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD 
   w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” na lata 2014-2020
   przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”

   Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”, realizującego Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” na lata 2014-2020 finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, ogłasza nabór wniosków nr 2/2019 na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

    

   Czytaj więcej: Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2019 w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim...

   WZC 03.10.2016

   Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2019

   na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD
   w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” na lata 2014-2020
   przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”

   Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”, realizującego Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” na lata 2014-2020 finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, ogłasza nabór wniosków nr 1/2019 na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

    

   Czytaj więcej: Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2019 w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim...

   WZC 03.10.2016

    

   Dnia  27 wrzesnia 2018 roku Rada LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" zakończyła ocenę wniosków w  ramach naboru nr 7/2018 w zakresie Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej realizującego przedsięwzięcie pn.: „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej”

   LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z OGŁOSZENIEM O NABORZE WNIOSKÓW

   LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO FINANSOWANIA

   Obecnie dokumentacja konkursowa zostaje przekazana do Zarządu Województwa Podkarpackiego, który prowadzi dalsze postepowanie dot. przyznania pomocy zgodnie z postanowieniami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. 

   PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY - nabór 7/2018

    WZC 03.10.2016

     

    Dnia  2 sierpnia 2018 roku Rada LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" zakończyła ocenę wniosków w  ramach naboru nr 6/2018 w zakresie Zachowanie dziedzictwa lokalnego realizującego przedsięwzięcie pn.: „Wsparcie dla podmiotów kultywujących lokalne zwyczaje, tradycje i obrzędy” 

    LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z OGŁOSZENIEM O NABORZE WNIOSKÓW

    LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO FINANSOWANIA

    Obecnie dokumentacja konkursowa zostaje przekazana do Zarządu Województwa Podkarpackiego, który prowadzi dalsze postepowanie dot. przyznania pomocy zgodnie z postanowieniami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. 

    PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY - nabór 6/2018