Ułatwienia dostępu


foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

logotypy

W dniu 20 lutego  2024 roku odbyło się Posiedzenia Rady w sprawie wydania opinii w zakresie zmian umowy o przyznanie pomocy Wnioskodawcy, który zwrócił się z prośbą o jej wydanie. PROTOKÓŁ

Dnia  18 sierpnia 2023 roku odbyło sie Posiedzenie Rady LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA"  w sprawie ponownej oceny protestu złozonego w ramach naboru nr 2/2023 w zakresie Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej  realizowanym przez przedsięwzięcie pn.: „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej”.

PROTOKÓŁ

Dnia  25 lipca 2023 roku Rada LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" dokonała autokontroli oceny wniosku w stosunku do którego został wniesiony protest w ramach naboru nr 2/2023 w zakresie Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej  realizującego przez przedsięwzięcie pn.: „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej”.

PROTOKÓŁ

WZC 03.10.2016

 

Dnia  13 czerwca 2023 roku Rada LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" zakończyła ocenę wniosków w  ramach naboru nr 3/2023  w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim realizowanego przez przedsięwzięcie „2.1.1 Wsparcie dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą”

LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z OGŁOSZENIEM O NABORZE WNIOSKÓW

LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO FINANSOWANIA

LISTA OPERACJI NIEZGODNYCH DO FINANSOWANIA

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY - nabór 3/2023

  WZC 03.10.2016

   

  Dnia  13 czerwca 2023 roku Rada LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" zakończyła ocenę wniosków w  ramach naboru nr 2/2023 w zakresie Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej  realizującego przez przedsięwzięcie pn.: „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej”

  LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z OGŁOSZENIEM O NABORZE WNIOSKÓW

  LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO FINANSOWANIA

  PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY - nabór 2/2023

   WZC 03.10.2016

    

   Dnia  2 czerwca 2023 roku Rada LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" zakończyła ocenę wniosków w  ramach naboru nr 1/2023 w zakresie Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej  realizującego przez przedsięwzięcie pn.: „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej”

   LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z OGŁOSZENIEM O NABORZE WNIOSKÓW

   LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO FINANSOWANIA

   PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY - nabór 1/2023

    WZC 03.10.2016

    Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2023

    na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD
    w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” na lata 2014-2020
    przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”


    Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”, realizującej Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” na lata 2014-2020 finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, ogłasza nabór wniosków nr 3/2023 na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane osoby do złożenia wniosków.

     

    Czytaj więcej: Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2023 w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim...

    WZC 03.10.2016

    Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2023

    na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD
    w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” na lata 2014-2020
    przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”


    Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”, realizującej Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” na lata 2014-2020 finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, ogłasza nabór wniosków nr 2/2023 na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

     

    Czytaj więcej: Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2023 - Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej